خانه / سرور مجازی خارج

سرور مجازی خارج

سرورهای مجازی یزد سرور در کشورهای فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه می گردد.
برای مشاهده سرورهای مجازی هوشمند با منابع اختصاصی به بخش مربوطه مراجعه نمایید

برای مشاهده سرورهای مجازی قابل ارائه توسط یزد سرور در هر کشور بر روی نام آن نیز میتوانید کلیک کنید

سرورهای مجازی فرانسه

سرورهای مجازی فرانسه

VPS_FR_B_1 VPS_FR_B_2 VPS_FR_B_3
RAM ۱GB ۲GB ۴GB
CPU ۱Core ۱Core ۲Core
HDD ۴۰GB ۶۰GB ۱۰۰GB
پورت سرور ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
سیستم عامل درخواست کاربر درخواست کاربر درخواست کاربر
آپتایم ۹۹٫۹% ۹۹٫۹% ۹۹٫۹%
زمان تحویل ۱ تا ۲۴ ساعت ۱ تا ۲۴ ساعت ۱ تا ۲۴ ساعت
هزینه ماهیانه(تومان) ۱۸,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
  موجود نیست موجود نیست موجود نیست

سرورهای مجازی آلمان

سرورهای مجازی آلمان

WVPS_GE_B_1 WVPS_GE_B_2 WVPS_GE_B_3 WVPS_GE_B_4 WVPS_GE_B_5 WVPS_GE_B_6
RAM ۵۱۲MB ۱۰۲۴MB ۲۰۴۸MB ۳۰۷۲MB ۴۰۹۶MB ۶۱۴۴MB
CPU ۵۰۰MHZ
۱Core
۱۰۰۰MHZ
۲Core
۱۵۰۰MHZ
۲Core
۲۰۰۰MHZ
۲Core
۲۵۰۰MHZ
۲Core
۳۰۰۰MHZ
۲Core
HDD ۲۰GB ۴۰GB ۴۰GB ۶۰GB ۸۰GB ۱۰۰GB
IP اختصاصی ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پورت سرور ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB
دسترسی vmware
سیستم عامل به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر
منابع اختصاصی اختصاصی اختصاصی اختصاصی اختصاصی اختصاصی
هزینه ماهیانه (تومان) ۱۸,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ ۴۱,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست

سرورهای مجازی آمریکا

سرورهای مجازی آمریکا

WVPS_USA_B_1 WVPS_USA_B_2 WVPS_USA_B_3 WVPS_USA_B_4 WVPS_USA_B_5 WVPS_USA_B_6
RAM ۵۱۲MB ۱۰۲۴MB ۱۰۲۴MB ۲۰۴۸MB ۲۰۴۸MB ۴۰۹۶MB
CPU ۵۰۰MHZ
۱Core
۱۰۰۰MHZ
۲Core
۱۰۰۰MHZ
۲Core
۱۵۰۰MHZ
۲Core
۱۵۰۰MHZ
۲Core
۲۰۰۰MHZ
۲Core
HDD ۲۰GB ۴۰GB ۴۰GB ۵۰GB ۶۰GB ۸۰GB
IP اختصاصی ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پورت سرور ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB
دسترسی vmware
سیستم عامل به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر به انتخاب کاربر
منابع اختصاصی اختصاصی
هزینه ماهیانه(تومان) ۱۸,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست
بازگشت به بالا