خانه / تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

دامنه در حقیقت نام وب سایت شماست که با استفاده از آن در محیط اینترنت شناخته میشوید. هر نام سایت حداقل از دو بخش نام دامنه و پسوند تشکیل شده است که پسوند آن نشان دهنده  نوع وب سایت شماست. انتخاب یک نام دامنه مناسب به همراه پسوند مرتبط میتواند به شناخته شدن سایت شما توسط کاربران و همچنین به خاطر سپردن آن کمک نماید.

یزد سرور تعرفه های زیر را جهت ثبت دامنه برای کاربران ارائه کرده است:

برای ثبت دامنه کلیک کنید

ثبت سالیانه (تومان) تمدید سالیانه (تومان) انتقال سالیانه (تومان)
.ir ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰
.co.ir
.id.ir
.org.ir
.ac.ir
.gov.ir
.sch.ir
۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰
.com ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
.net ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
.org ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
.biz ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
.info ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
.ws ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
.asia ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
.name ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
.tel ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
.me ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
.mobi ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
.tv ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
.co ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
.in ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
بازگشت به بالا